۹ اثر صنایع دستی استان سمنان دارای مهر اصالت بین‌المللی است


سمنان- ایرنا- سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: ۹ اثر هنرمندان استان در رشته‌های مختلف دارای مهر اصالت بین‌المللی صنایع‌دستی است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85189646/%DB%B9-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA