۶۲۷ بازرسی از واحدهای اقامتی قم انجام شد


قم – ایرنا – معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه ۶۲۷ فقره بازرسی از مراکز اقامتی استان انجام شده‌ گفت: ۱۱۲ اخطار بهداشتی و ۳۰ مورد نیز اخطارهای تعزیراتی داده شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957473/%DB%B6%DB%B2%DB%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF