۵۲ قلم ملزومات هتل‌ها از صنایع دستی استان‌های مختلف تامین می‌شود


بیرجند – ایرنا – معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: یکی از اقدامات وزارتخانه برای تقویت جایگاه صنایع دستی و حمایت از صنعتگران این است که ۵۲ قلم ملزومات هتل‌ها از صنایع دستی استان‌های مختلف تأمین شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955812/%DB%B5%DB%B2-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF