۵۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با ایران‌هراسی می‌خواهیم

معاون گردشگری کشور با اشاره به اختصاص ردیف بودجه‌ای مناسب برای مقابله با ایران‌هراسی، گفت: برای رونق گردشگری باید حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار توسط نمایندگان مجلس در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود.

معاون گردشگری یادآور شد: بخش عمده اقتصاد گردشگری کشور مبتنی بر رونق گردشگری داخلی است و تعطیلی پنجشنبه‌ها می‌تواند به رونق سفرهای کوتاه‌مدت ختم شود و موجب رونق مقاصد اقتصادی در مبادی اصلی و گردشگر فِرست شود. به فرض مثال شهرهای بزرگ ما که ساکنان بسیار دارند همچون شهرکرد که دارای شهرستان‌ها و اماکن گردشگری زیادی در اطراف است می‌تواند با سفرهای کوتاه‌مدت به رونق اقتصادی، رشد گردشگری بویژه در حوزه بوم‌گردی این منطقه منجر شود.

شالبافیان سپس درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها و رونق گردشگری در کشور، تصریح کرد: به پیشنهاد این وزارتخانه، تعطیلی پنجشنبه‌ها برای رونق گردشگری در قالب اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه‌ها، به دولت ارائه و تصویب شد و در قالب لایحه به مجلس ارسال شده است و در حال حاضر منتظر تصمیم مجلس در این خصوص هستیم.

به گزارش ایسنا به نقل از خانه‌ملت، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، ‌ گردشگری و صنایع دستی درباره اقدامات مربوط به مقابله با ایران‌هراسی که ضربه سنگینی به گردشگری وارد می‌کند، گفت: دو ظرفیت برای این مسأله در نظر گرفته‌ایم؛ نخست، هزینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران به زبان‌های مختلف خارجی که باید در قالب تولید و نشر محتوا توزیع شود و همچنین ردیف اعتبارات مشخص به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با ایران‌هراسی که با عناوین «معرفی و تبلیغات گردشگری» پیش‌بینی شده است.

پایان پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401111411093/%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85