۳۸ هزار نفر به سعدآباد رفتند


تهران- ایرنا- از ابتدای فروردین تا پایان روز سوم در مجموع ۳۸ هزار و ۲۶۷ نفر وارد مجموعه سعدآباد شده‌اند و ۲۴۳ هزار نفر-بازدید را ثبت کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065082/%DB%B3%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF