۳۵۶ اثر خراسان جنوبی در نوبت ثبت ملی است


بیرجند – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: تعداد آثار این استان در فهرست میراث ملی به هزار و ۱۰ اثر رسیده و ۳۵۶ اثر هم در نوبت ثبت ملی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113678/%DB%B3%DB%B5%DB%B6-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA