۲۵ میلیارد تومان در ۲ سال گذشته در حوزه میراث فرهنگی اردستان سرمایه گذاری شد


کاشان- ایرنا- سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردستان گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون با سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد تومان در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری اردستان برای ۳۰ نفر به طور مستقیم شغل ایجاد شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112817/%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86