۱۷ هزار شی در گنجینه و موزه قلعه فلک‌الافلاک وجود دارد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091207333/%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%84%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان گفت: از مجموع ۱۷ هزار شی که در قلعه و گنجینه قرار دارد تنها ۱۵ ویترین برای نمایش این اشیاء در نظر گرفته شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان ادامه داد: این موزه مفرغ و سکه را تا فروردین سال آینده به محلی که در نظر گرفته شده انتقال خواهیم داد.

عطا حسن‌پور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: موزه مفرغ فروردین سال آینده از محل قلعه‌فلک‌الافلاک به باشگاه افسران انتقال داده می‌شود و تبدیل به موزه مفرغ و سکه خواهد شد.

حسن‌پور اضافه کرد: از مجموع ۱۷ هزار شی، بین چهل تا پنجاه شی‌ء در معرض دید علاقمندان قرار دارد.

وی بیان کرد: حجم اشیا در موزه مستقر در قلعه زیاد و جا کم است ضرورت دارد که موزه مفرغ را به قسمت باشگاه افسران در محل باغ گلستان انتقال دهیم.

وی عنوان کرد: چنانچه این موزه به محل مذکور انتقال داده شود جای بیشتری در اختیار داریم و اشیاء بیشتری را می‌توان در معرض دید علاقمندان قرار دهیم.

ایسنا/لرستان مدیرکل میراث فرهنگی لرستان گفت: ۱۷ هزار شی در گنجینه و موزه قلعه فلک‌الافلاک وجود دارد.