۱۷ خانه مسافر غیرمجاز در کامیاران شناسایی و پلمب شد


سنندج- ایرنا- سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کامیاران، گفت: ۱۷ خانه مسافر در یکی از روستاهای هدف گردشگری این شهرستان که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کردند، شناسایی و پلمب شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084650/%DB%B1%DB%B7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D8%B4%D8%AF