۱۴ میلیارد تومان محصولات صنایع‌دستی استان سمنان به فروش رفت


سمنان-ایرنا- سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: ۱۴ میلیارد تومان محصولات هنرمندان صنایع‌دستی استان نیمه نخست امسال به فروش رفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84952550/%DB%B1%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AA