۱۴ غار در استان اردبیل درجه‌بندی شد


اردبیل – ایرنا – مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: ۱۴ غار در این استان درجه‌بندی شده و هفت غار دیگر نیز بعد از اخذ نظر کارشناسی درجه‌بندی خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036583/%DB%B1%DB%B4-%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF