۱۴۰ میلیارد تومان برای بهره‌برداری از کاروانسرای شاه عباسی سمنان نیاز است


سمنان- ایرنا- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت: میزان اعتبار مورد نیاز به منظور سرمایه‌گذاری برای مرمت، احیا، تجهیز و آزادسازی‌های در مسیر اجرای طرح بهره‌برداری از کاروانسرای شاه عباسی سمنان ۱۴۰ میلیارد تومان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076009/%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86