۱۲ فروشگاه و مرکز عرضه صنایع دستی نوروز در استان سمنان فعال است


سمنان – ایرنا – سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: ۱۲ فروشگاه و مرکز مجاز عرضه صنایع دستی، نوروز پذیرای گردشگران در ۲ شهر سمنان و شاهرود است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85046919/%DB%B1%DB%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA