۱۲ اثر از کردستان به مرحله کشوری جشنواره دست‌آفرین‌های هنر ایرانی راه یافت


سنندج- ایرنا- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان، گفت:۱۲ اثر از آثار هنرمندان حوزه صنایع‌دستی استان به مرحله ارزیابی کشوری نخستین جشنواره دست‌آفرین‌های هنر ایرانی راه پیدا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965075/%DB%B1%DB%B2-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C