یک جفت کلاش مریوان به اندازه دو بشکه نفت ارزآوری دارد


تهران- ایرنا- معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: یک جفت کلاش (گیوه کُردی) در شهر جهانی مریوان به اندازه دو بشکه نفت ارزآوری دارد یا زیورآلات سنتی این قابلیت را دارد به بازار جهانی وصل شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031130/%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF