یونانی‌ها، از ایران چه می‌دانید؟
تهران- ایرنا- مسابقه «از ایران چه می‌دانید؟» از جمله برنامه‌های رایزنی فرهنگی کشورمان در غرفه ایرانشناسی نمایشگاه بین‌المللی تسالونیکی یونان با استقبال بسیار خوبی از جانب بازدیدکنندگان مواجه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232517/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF