گیوه؛ پاپوش سنتی اراک که به زیست تاریخی خود همچنان ادامه می‌دهد +فیلم


اراک – ایرنا – گیوه دستباف دختران و زنان سنجان اراک همچنان با وجود عصر ماشین به عنوان پاپوشی سنتی در دنیای مدرن مورد اقبال قرار گرفته و در بین علاقمندان، این هنر موجب اشتغال ۲ هزار نفر در اراک شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143675/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF