گشت‌وگذار در دامن البرز/ توچال پرصعودترین قله ایران


تهران- ایرنا- قله توچال در دامن البرز پرصعودترین قله ایران است، برای صعود به آن ۸ مسیر وجود دارد که «دربند» اصلی‌ترین مسیر و «درکه» محبوب‌ترین مسیر میان کوه‌پیمایان و طبیعت‌گردان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054507/%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86