گشایش نمایشگاه کتیبه‌ها و سنگ‌های تاریخی در کاخ‌موزه چهلستون برای اولین بار

از حدود ۱۰۰ سال قبل بخش‌هایی از باغ بزرگ و تاریخی جهان‌نما محل استقرار سنگ‌های مختلفی از بناهای تاریخی اصفهان بود که به دلایل مختلف ویران‌ شده بود و  پس از تخریب کاخ جهان‌نما این آثار تاریخی و تزئینات سنگی به کاخ چهلستون منتقل و در این مکان نگهداری شد. پس از مرمت این آثار تاریخی که شامل  تزئینات سنگی بعضی بناهای شاخص تاریخی، سنگ‌قبر، محراب، شیرسنگی و کتیبه‌های موقوفی که دارای انواع خطوط اسلامی است، در ضلع غربی تالار اصلی کاخ چهلستون و در یکی از اتاق‌های دربسته و بلا استفاده پس از مرمت و نورپردازی مناسب و برای اولین بار به‌عنوان نمایشگاه دائم کتیبه‌ها و سنگ‌های تاریخی موجود در آمده است. اتاق ضلع جنوبی کاخ اصلی چهلستون که به اتاق چهارشنبه‌سوری هم معروف است پس از حدود ۵۰ سال و برای اولین بار بعد از مرمت به روی بازدید کنندگان باز شده است.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401072614555/%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%86%D9%87%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86