گردشگری نباید موجب تخریب میراث فرهنگی شود


اصفهان – ایرنا – محمد مهدی کلانتری پژوهشگر میراث فرهنگی و متخصص بافت‌ و بناهای تاریخی گفت: اگر گردشگری موجب حفاظت و مرمت میراث فرهنگی شود مجاز و پسندیده است و اگر موجب تخریب آن شود جایز نیست. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85050025/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF