گردشگری در نیمه اول دولت سیزدهم/ جدال با ایران‌هراسی و جذب ۷.۱ میلیون گردشگر خارجی


تهران- ایرنا- سیاست‌ها و طرح‌های مغرضانه ناامن‌سازی و ایران‌هراسی با هر هدفی برنامه‌ریزی شده باشد، اولین پیامد منفی آن رکود و خسارت صنعت گردشگری را در پی خواهد داشت، اما آنچه در دو سال گذشته صنعت گردشگری ایران تجربه کرده جذب ۷.۱ میلیون گردشگر و کسب درآمد ۸.۷ میلیارد دلاری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207914/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B7-%DB%B1