گردشگری دریایی در سواحل جنوبی توسعه می‌یابد/ امیدواریم تعطیلی پنجشنبه‌ها اجرایی شود


تهران- ایرنا- معاون اجرایی رئیس‌جمهوری بر ضرورت توسعه اقتصاد دریا و گردشگری دریایی تاکید کرد و گفت: برنامه‌های توسعه کشور را باید به سمت سواحل به خصوص سواحل جنوبی که‌متصل به آب‌های آزاد هستند پیش ببریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071129/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C