گردشگری "خلاق" ظرفیتی ایده آل برای توسعه چابهار


چابهار- ایرنا- سرپرست مدیریت گردشگری و میراث فرهنگی منطقه آزاد چابهار گفت: گردشگری “خلاق” ظرفیتی ایده آل برای توسعه این منطقه است زیرا تاریخ غنی و ریشه‌های فرهنگی عمیق این منطقه در تلفیق با ایده‌های جدید می‌تواند راهگشای توسعه سیاست‌ها و برنامه‌های جدید برای توسعه گردشگری چابهار باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060598/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1