گردشگری؛ حلقه مفقوده جنگل‌های حرا در استان بوشهر


بوشهر – ایرنا – جنگل‌های حرا یا مانگرو؛ همچون نگینی سبز رنگ سواحل جنوبی خلیج فارس و دریای عمان را پوشانده و یکی از جاذبه‌های کم‌نظیر جنوب کشور به شمار می‌رود؛ قابلیت منحصر به فرد طبیعی که امروز در استان بوشهر از کمترین و یا شاید از هیچ زیرساخت گردشگری برخوردار نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102701/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1