کشف صدها اسکلت انسان زیر یک فروشگاه

«ولز» که در جنوب غربی جزیره بریتانیا واقع شده، بخشی از پادشاهی بریتانیا به شمار می‌آید.

گروهی از باستان‌شناسان کاوش در این مکان را از ماه فوریه ۲۰۲۲ آغاز کرده‌اند و تحقیقات را تا ژانویه سال آینده میلادی ادامه خواهند داد.

با توجه به این‌که حدود نیمی از ۲۴۰ فرد دفن شده در این مکان را کودکان تشکیل داده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت آمار مرگ‌ومیر کودکان در آن مقطع زیاد بوده است.

باستان‌شناسان بقایای صدها انسان و یک صومعه را زیر یک فروشگاه قدیمی در کشور کوچک «ولز» کشف کردند.

یکی از فرضیه‌ها این است که این افراد قربانیان جنگ نیروهای فرانسه و ولز بودند؛ چراکه این شهر در سال ۱۴۰۵ محاصره شده است.

به گفته باستان‌شناسان، در این مکان، مردمی از طبقه‌های اجتماعی مختلف، از افراد ثروتمند گرفته تا مردم معمولی دفن شده‌اند.

باستان‌شناسان گفته‌اند بقایای صومعه «سن سیویر» را زیر فروشگاه «اوکی وایت» که سال ۲۰۱۳ تعطیل شده بود، کشف کرده‌اند.

بقایای این افراد پیش از آن‌که دوباره دفن شوند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. برخی از اجساد در زمان دفن جراحاتی در ناحیه سر داشتند که ممکن است در میدان نبرد رخ داده باشد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072010474/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87

از این صومعه به عنوان بنایی متشکل از چندین ساختمان، از جمله خوابگاه، اتاق کتابت، اصطبل و درمانگاه یاد شده است.

گمان می‌رود محل کشف این اسکلت‌ها تا قرن هجدهم میلادی به عنوان گورستان مورد استفاده قرار گرفته باشد.

به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، باستان‌شناسان اسکلت بیش از ۲۴۰ نفر، از جمله حدود ۱۰۰ کودک را به همراه ویرانه‌های یک صومعه قرون وسطایی زیر یک فروشگاه قدیمی در شهرستان «پمبروکشر» واقع در کشور «ولز» کشف کردند.