کشف شبکه لوله‌کشی در عمارت رومی

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401081409360/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C

به گزارش ایسنا، گروهی از باستان‌شناسان که در شهر باستانی «استابیا» واقع در ایتالیا مشغول فعالیت بودند، بقایایی از شبکه لوله‌کشی باستانی را کشف کردند.

بخش بزرگی از شهر «استابیا» (Stabiae) که در نزدیکی «پمپئی» واقع شده است، در جریان فوران آتشفشان «وزوو» در سال ۷۹ میلادی مدفون شده است.

بر اساس نوشته‌های «پلینیوس» ـ نویسنده رومی ـ، «استابیا» چندین کیلومتر عمارت ساحلی مجلل را در برگرفته بود و چهره‌های سرشناسی همچون «ژولیوس سزار»، «آگوستوس»، امپراتور روم، «تیبریوس» دیگر امپراتور روم و «سیسرون»، سیاستمدار و فیلسوف رومی نیز در این شهر املاکی داشتند.

در اکتشاف جدید باستان‌شناسان، لوله‌هایی به مخزن اصلی متصل شده‌اند. کارشناسان معتقدند: این مخزن در گذشته قابل مشاهده بوده است تا ساکنان عمارت بتوانند میزان جریان آب را تنظیم یا در مواقع لزوم، جریان آب را قطع کنند.

کاوش در ایوان کوچک عمارتی واقع در این شهر، به کشف یک مخزن سربی منجر شد که بخشی از یک شبکه توزیع آب در این عمارت بوده است.

باستان‌شناسان در جریان کاوش در یکی از شهرهای باستانی رومی واقع در ایتالیا بقایای یک شبکه لوله‌کشی آب را کشف کردند.

این عمارت رومی نخست در فاصله بین ۱۷۵۷ تا ۱۷۶۲ میلادی توسط «کارل وبر»، مهندس سوئیسی کشف شد و دو هزار و ۵۰۰ متر مربع از فضای آن آشکار شد. این فضا یک مجتمع عظیم چهار بخشی، از جمله «آتریوم»، «مجموعه‌ای از اتاق‌ها که در فضایی مدور ساخته‌ شده‌اند»، «اتاق‌های جانبی» و «سالن ورزش» را شامل می‌شد.