کشف بخشی از تاریخ گمشده تالار برلیان


تهران- ایرنا- مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: در جریان مرمت تالار برلیان، بخشی از کاشی‌هایی که در معماری اولیه این بنا به کار رفته بود، یافت شد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85193077/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86