کرملین کازان روسیه میزبان نمایشگاه صنایع دستی ایران شد + فیلم


مسکو- ایرنا- نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان جمهوری اسلامی ایران جمعه در موزه کرملین شهر کازان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه آغاز به کار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85149227/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85