کدام استان‌ها بیشترین میزان سفر و اقامت نوروزی را ثبت کردند؟  


تهران- ایرنا- دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور، اسامی استان‌ها بر مبنای بیشترین و کمترین میزان سفر، اقامت رسمی و تصادفات جاده‌ای در تعطیلات نوروزی را اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070432/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF