کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه تاریخی نویافته اهواز آغاز شد


اهواز- ایرنا – سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان گفت: یک گروه پژوهشی شامل باستان‌شناسان و مرمت‌گران پس‌از دریافت مجوز از پژوهشگاه میراث‌فرهنگی در محوطه تاریخی نویافته اهواز مشغول به کاوش شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196060/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF