کاوش‌های باستان‌شناسی در دولت سیزدهم تحرک بیشتری گرفت


تبریز-ایرنا- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: کاوش‌های باستان شناسی و باستان سنجی در دولت سیزدهم تحرک و شدت بیشتری به خود گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119260/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA