کاهش تردد پروازها و جابه‌جایی مسافران فرودگاه مشهد در آبان ماه

رشد ۲۵  درصدی ورود گردشگران خارجی به مشهد در آبان ماه نسبت به سال گذشته

وی افزود: همچنین ۶۱۴ هزار و ۷۶۲ مسافر در فرودگاه بین‌المللی مشهد در این ماه ماه جابه‌جا شده که نسبت به آبان سال گذشته ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

حسن جعفری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص میزان جابه‌جایی مسافران فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد در آبان ماه سال جاری اظهار کرد: در آبان ماه سال جاری ۴۵۷۶ پرواز در فرودگاه مشهد انجام شده که نسبت به وضعیت مشابه در سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102819324/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

جعفری در رابطه با میزان پروازها و جابه‌جایی گردشگران خارجی عنوان کرد: در مجموع ۷۸۷ پرواز خارجی در آبان ماه نشست و برخاست داشته که نسبت به وضعیت مشابه در سال گذشته ۳۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین با جابه‌جایی حدود ۹۹ هزار گردشگر در فرودگاه مشهد، رشد ۲۵ درصدی جابه‌جایی گردشگران خارجی در این فرودگاه نسبت به آبان سال گذشته به ثبت رسیده است.

جعفری ادامه داد: نشست و برخاست‌های پروازهای داخلی در آبان ماه نسبت به ماه قبل آن ۶ درصد، جابه‌جایی مسافران داخلی ۶ درصد، نشست و برخاست پروازهای خارجی ۹ درصد و جابه‌جایی گردشگران خارجی نیز ۱۲ درصد کاهش داشته است.

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد در خصوص میزان پروازها و جابه‌جایی مسافران داخلی در آبان ماه نیز خاطرنشان کرد: ۳۷۸۹ پرواز داخلی در آبان ماه نشست‌ و برخاست داشته که این رقم نسبت به آبان ماه سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است، اما با جابجایی ۵۴۹ حدود ۵۱۴ هزار مسافر در این ماه رشد ۸ درصدی تردد مسافران داخلی را نسبت به آبان سال گذشته نشان می‌دهد.

وی در خصوص میزان تغییرات پروازها و جابه‌جایی تمام مسافران در فرودگاه مشهد نسبت به مهر ماه سال جاری بیان کرد: در مجموع نشست و برخاست‌های پروازهای فرودگاه مشهد در آبان ماه نسبت به مهر ماه ۶ درصد کاهش و جابه‌جایی تمام مسافران نیز ۷ درصد کاهش داشته است.

ایسنا/خراسان رضوی مدیر روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد از کاهش تمامی پروازهای داخلی و خارجی و جابجایی تمامی مسافران داخلی و خارجی در آبان ماه نسبت به ماه قبل آن خبر داد.