کاروانسرای صائین شهرستان نیر ثبت جهانی شد
اردبیل – ایرنا – مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان اردبیل از ثبت کاروانسرای صائین شهرستان نیر در فهرست جهانی آثار تاریخی و طبیعی یونسکو خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231183/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF