چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به مرمت مسجد تاریخی «مس سر» دلیجان تخصیص یافت


خمین – ایرنا – معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، از تخصیص چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای مرمت مسجد تاریخی «مس سر» در  شهرستان دلیجان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150753/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86