چهارمین کنفرانس بین‌المللی گردشگری و معنویت اسفند ماه برگزار می‌شود

مهلت ارسال چکیده مقالات تا ۳۰ آذرماه و مهلت ارسال مقالات کامل تا ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ اعلام شده است. علاقه‌مندان می توانند تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱چکیده مقالات خود را به ایمیل iccip@usc.ac.ir  ارسال کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84923019/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1

چهارمین کنفرانس بین‌المللی گردشگری و معنویت نیمه اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار می شود. 

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاددانشگاهی، گردشگری و معنویت-سلامت خانواده، گردشگری و معنویت-سلامت معنوی جوانان، گردشگری و معنویت-سلامت معنوی جامعه، رویکرد روانشناختی به گردشگری و معنویت با محوریت سلامت معنوی، نقش رویکرد دینی به گردشگری در سلامت معنوی، گردشگری و معنویت با محوریت آینده پژوهی سلامت معنوی،نقش گردشگری و معنویت در مدیریت سلامت معنوی و نقش گردشگری و معنویت با رویکرد گردشگری تعالی بخش بر سلامت معنوی هشت محور اصلی این دوره از کنفرانس است.