چشم روشنی گردشگری مازندران از مصوبات سفر رئیس جمهور


ساری – ایرنا – سفر اسفندماه سال گذشته آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی به مازندران مصوبات و آورده ای از جنس تحول و نوزایی برای گردشگری این خطه سبز شمال داشت که گزارش ها حکایت از رنگ اجرایی و حتی تکمیل برخی از این طرح ها دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84908067/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1