چرا کار مرمت و بهره‌برداری از کاروانسرای شاه‌عباسی دامغان بر زمین مانده است؟


سمنان- ایرنا- کاروانسرای شاه‌عباسی دامغان در تیر ۱۴۰۰ طی قراردادی از سوی صندوق توسعه صنایع‌دستی، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور به برنده مزایده واگذار شد و در دوره‌ای با اجرای عملیات عمرانی غیراصولی همراه بود که متوقف شد، ولی از آن زمان کار مرمت این مجموعه ارزشمند تاریخی همچنان بر زمین مانده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136721/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1