پیگیر حل مشکل پلمب مراکز گردشگری مجاز هستیم/بلیت هواپیما را از مراکز معتبر بخرید


تهران- ایرنا- معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: از نخستین ساعاتی که مشکلاتی برای برخی از مراکز گردشگری رخ داد با حفظ ارزش‌ها و تضمین سلامت اجتماعی پیگیر رفع آن شده‌ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058369/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2