«پیک‌های پیام‌آور نوروز» به ترکمنستان رسیدند


تهران- ایرنا- رالی تور گردشگری «پیک‌های پیام‌آور نوروز» کانون جهانگردی و اتومبیلرانی که در مسیر ایران- ترکمنستان- ازبکستان و تاجیکستان در حرکت است، همزمان با دهمین‌ روز پیمایش خود، به ترکمنستان رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065884/%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF