پیش‌بینی رشد محسوس حضور گردشگران در مناطق آزاد کشور


قشم – ایرنا – مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: پیش‌بینی می‌شود حجم سفرهای نوروزی ۱۴۰۲ و حضور گردشگران در مناطق آزاد کشور رشد محسوسی داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061895/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1