پژواک عشق در شیوشگان کرمان با جشن تندرستون+ فیلم


کرمان – ایرنا – حضور کرمانی‌ها در چهلمین روز از بهار در دامنه کوه شیوشگان به نوعی پژواک عشق و تکرار زیبای زندگی است که صفا و صمیمیت جمع صمیمی و خونگرم اهالی دیار کویری کرمان را یادآور می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096709/%D9%BE%DA%98%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85