پرونده سفرهای دریایی هرمزگان با نجات ۳۰۳ گردشگر بسته شد


بندرعباس – ایرنا – پرونده‌ سفرهای دریایی ویژه نوروز ۱۴۰۲ استان هرمزگان با جابه‌جایی بیش از چهار میلیون مسافر و نجات جان ۳۰۳ گردشگر بسته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074085/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DB%B3%DB%B0%DB%B3-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF