پرونده «جنگل‌های دیزمار» در قالب پرونده میراث جهانی ارسباران به یونسکو ارسال می‌شود
تهران- ایرنا- هیأت ایرانی حاضر در چهل و پنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در ریاض اعلام کرد: بر اساس تصمیم کمیته مقرر شد پرونده جنگل‌های دیزمار در قالب پرونده میراث جهانی ارسباران برای یونسکو ارسال شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230433/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86