پرونده بررسی وجود محوطه تاریخی در میانکاله به کجا رسید


ساری- ایرنا- هفته‌های اخیر همزمان با اوج گیری و جدال لفظی موافقان و مخالفان در فضای مجازی در خصوص از سرگیری پتروشیمی در اطراف میانکاله و چالش های زیست محیطی مطالبی درباره وجود آثار باستانی و میراثی نیز در این محدوده به گوش رسید که این امر موجب اعزام تیم باستان شناسی برای پی بردن به صحت و سقم این موضوع شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172056/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF