پرتاب ترقه به بدنه پل خواجو اصفهان پیگیری حقوقی می‌شود


اصفهان – ایرنا – فیلمی روز یکشنبه در فضای مجازی منتشر شد که در آن چند نوجوان اقدام به پرتاب ترقه به بدنه پل خواجو می‌کنند و اداره کل میراث فرهنگی اصفهان اعلام کرد که این موضوع را پیگیری حقوقی خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055747/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF