پایگاه پژوهش‌های منطقه‌ای شمال، مصوبه‌ای که ۱۶ سال اجرایی نشد


نوشهر- ایرنا- پایگاه پژوهش‌های منطقه ای شمال با وجود داشتن مصوبه هیات دولت در ۱۶ سال قبل قرار بود در شهرستان رامسر احداث شود که برای این مهم اعتبار و مکان در نظر گرفته شد که همچنان بلاتکلیف رها شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84951972/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DB%B1%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF