پایگاه جهانی بم در رده نخست کشوری قرار گرفت


کرمان – ایرنا – مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان گفت: در همایش کشوری «به استقبال نوروز» پایگاه میراث جهانی بم به عنوان پایگاه نمونه و برتر انتخاب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050461/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA