پایانه مسافربری مشهد در آستانه نوروز

                           


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401122920280/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2

هر ساله با فرا رسیدن ایان نوروز و تعطیلات رسمی بسیاری از هموطنان خود را به مشهد میرسانند. اما امسال، طبق پیشبینی‌ها، پس از محدودیت‌های کرونایی سال‌های قبل، تعداد زائران بسیار بیشتر از سال‌های گذشته خواهد بود. این روزها پایانه مسافربری امام رضا(ع) مشهد که یکی از اصلی‌ترین مبادی ورودی مسافران به مشهد مقدس است که درحال خدمت رسانی به هموطنان میباشد.