پاگرفتن گردشگری خارجی زمان می‌برد/ بر گردشگری داخلی تمرکز کردیم


تهران- ایرنا- رئیس جامعه هتلداران ایران به آثار منفی بحران‌های طبیعی و سیاسی و شیوع کرونا بر صنعت گردشگری در چهار سال اخیر اشاره کرد و گفت: پاگرفتن گردشگری خارجی (ورودی) زمان می‌برد و ما نمی‌توانیم بیشتر از این منتظر بمانیم، اکنون اولویت ما تمرکز و پرداختن به گردشگری داخلی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994686/%D9%BE%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85