پادگان ۰۷ باید امکان بازدید عمومی داشته باشد

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد: همه آثار تاریخی ثبت شده جزو داشته‌های مردم و متعلق به مردم هستند و امروز پادگان ۰۷ را به کامل رصد کرده‌ایم لذا در خصوص ساختمان‌ها و ابنیه تاریخی آن‌که در اختیار نهادهای دولتی قرار دارند یا در محوطه آن هستند و امکان بازدید عمومی ندارند، با جدیت پیگیری می‌کنیم.

عزت‌الله ضرغامی در سفر به خرم‌آباد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پادگان ۰۷ خرم‌آباد به ثبت ملی رسیده و شایسته است به‌منظور بازدید مردم از این پادگان تاریخی بخشی از اختیارات آن در محدوده میراث‌فرهنگی باشد و به لحاظ قانونی همه دستگاه‌های دولتی عمومی اگر ابنیه‌ای در اختیارشان است که به ثبت ملی رسیده یا دارای ارزش تاریخی است، وظیفه دارند از اعتبار آن دستگاه‌ برای مرمت و نگهداری و احیا آن هزینه کنند.

ایسنا/لرستان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: پادگان ۰۷ مانند سایر آثاری که ارزش تاریخی دارند جزو میراث ثبت شده تاریخی لرستان است لذا باید امکان بازدید عمومی داشته باشد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401101005863/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DB%B0%DB%B7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

وی تصریح کرد: با توجه به ارزش تاریخی این پادگان باید تحت نظارت میراث‌فرهنگی باشد و با این دید که این میراث بخشی از تاریخ لرستان و متعلق به مردم است باید امکان بازدید از آن برای عموم را فراهم کنند.

ضرغامی خاطرنشان کرد: البته این مسئله باید با تعهد و درک اقتضات خاص آن دستگاه حل شود و نیازمند فرهنگ ایجاد این نگرش در ادارات هستیم که ابنیه تاریخی متعلق به ملت هستند و اگر آثار تاریخی به دستگاهی دولتی واگذار شد یا بخشی از آن در محوطه یک اداره قرار داشت هم بعد اداری هم ارزشمند است هم بعد تاریخی و میراثی آن باید در امکان بازدید عموم قرار گیرد.